managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Economieprobleem gevaar voor milieu en economie

Posted by managing21 on juli 14th, 2006

Een groot gedeelte van de aardebewoners vreest dat het energiebeleid een bedreiging vormt voor het milieu en de stabiliteit van de wereldeconomie. Dat blijkt uit een enquête van de BBC World Service in negentien landen. Daarbij werd bovendien gevreesd dat de strijd om energie tot grote conflicten zou kunnen leiden. Uit de studie kwam ook een duidelijke steun op de voorgrond voor het gebruik van alternatieve energieën. Maar ook kernenergie vindt heel wat steun. 

De grootste vrees betreft de milieugevolgen van het energiebeleid. Dergelijke problemen werden door tachtig procent van de ondervraagden als een mogelijke bedreiging naar voor geschoven. In Australië, Groot-Brittannië en Italië liep dat zelfs op tot negentig procent. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat op een openblik van historisch hoge energieprijzen en geopolitieke spanningen, men op het gebied van energie toch in eerste instantie bekommerd is om de impact op het milieu en het klimaat. Belastingsvoordelen om het gebruik van alternatieve energiebronnen te stimuleren wordt dan ook door tachtig procent van de ondervraagden ondersteund. Maar ook 49 procent was voorstander van de verdere uitbouw van kernenergie.

In achttien van de negentien bestudeerde landen zei meer dan zestig procent van de bevolking te vrezen dat energieschaarste en hoge prijzen de wereldeconomie zouden kunnen destabiliseren. De uitzondering was Rusland, dat over gigantische olie- en gasvoorraden beschikt en profijt haalt uit de hoge energieprijzen. Van de ondervraagden vond Rusland, ondanks recente incidenten, toch een betrouwbaar energieleverancier. Iran werd het minst vertrouwd. Energieschaarste zou volgens 73 procent van de ondervraagden kunnen leiden tot grotere conflicten tussen landen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in Australië, Brazilië, Canada, Chili, Duitsland, Egypte, Filippijnen, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Israël, Italië, Kenia, Mexico, Oekraïene, Polen, Rusland, Verenigde Staten en Zuid-Korea.