managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Management heeft te weinig oog voor werkstress

Posted by managing21 on oktober 8th, 2007

Managers die weinig interesse hebben in de fysieke en emotionele toestand van hun werknemers, dragen bij tot werkstress. Mensen die onder grote stress werken, lijken het meest vatbaar voor depressieve gedachten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Medical School van de University of Rochester in New York. Volgens de onderzoekers heeft vijf procent van alle werknemers het voorbije jaar aan een depressie geleden.

De studie bevestigt dat chronische stress op het werk een waaier aan gezondheidsproblemen veroorzaakt. Het gaat volgens onderzoeksleider Emma Robertson Blackmore daarbij niet alleen om depressies, maar ook om hoge bloeddruk en hartziektes. Werkstress wordt volgens werknemers gecreëerd door collega’s, maar vooral door het management. Mensen met veel stress zouden twee keer meer kans lopen om een depressie door te maken.

Gebrek aan steun van het management wordt door werknemers gezien als een element dat in belangrijke mate bijdraagt tot een depressie. Managers zeggen het soms echter moeilijk te hebben om stress die aan het privéleven van een werknemer is gerelateerd te onderscheiden van werkstress. Omdat elke werknemer anders reageert op kritieke momenten op het werk, is het niet eenvoudig voor managers om aan stressmanagement te doen.