managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Generatie Y is altijd op zoek

Posted by managing21 on oktober 11th, 2007

Generatie Y is snel teleurgesteld in een baan en is onbewust altijd op zoek naar een nieuwe werkgever. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van ACA/JES Communicatie. Daarbij kwam naar voor dat van alle werkende Nederlandse jongeren 53 procent al twee tot vijf werkgevers heeft gehad. Maar ook binnen deze groep zijn er duidelijke verschillen waar te nemen tussen geslacht en ras.

“Generatie Y – de groep die geboren is na 1980 – heeft volgens het onderzoek idealistische beelden over de toekomstige baan en hecht veel waarde aan sfeer en persoonlijke groei. “In de praktijk worden zij op dit punt echter vaak teleurgesteld en worden materiële financiële zaken ineens belangrijk,” aldus het magazine Managers Online. “Die ontgoochelingen leiden echter tot een blijvende zoektocht.

Daarom stellen de onderzoekers dat werkgevers speciale inspanningen willen doen indien ze medewerkers uit deze generatie aan zich willen binnen. “Men moet deze medewerkers voldoende ruimte bieden voor zelfontplooiing, uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden,” voeren de onderzoekers aan. Op die manier wordt het wel mogelijk om Generatie Y ertoe aan te zetten om een zoektocht naar beter werk stop te zetten.

Binnen Generatie Y hechten mannen volgens de onderzoekers duidelijk meer waarde aan materiële zaken dan vrouwen. “Mannen vinden een goed salaris, een bedrijfswagen, bonussen en carrièremogelijkheden belangrijk,” voeren ze aan. “Vrouwen kiezen meer voor de mogelijkheid om parttime te werken en voor persoonlijke waarden als afwisselend werk. Ook werken ze vaker in sociale sectoren zoals de zorg, het onderwijs of de cultuursector.”

Ook zijn er volgens de onderzoekers verschillen merkbaar tussen autochtonen en allochtonen. “Bij allochtonen speelt het sociale netwerk een veel grotere rol bij het vinden van een baan,” wordt er opgemerkt. “Mensen in hun directe omgeving spelen een grote rol bij de oriëntatie op het gebied van het vinden van werk. Ze willen ook nieuwe mensen leren kennen.”