managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa kiest voor scheepvaart

Posted by managing21 on oktober 18th, 2007

Het vrachtvervoer moet vaker per trein of per boot gebeuren. Daar heeft de Europese Commissie een actieplan voor gelanceerd. Daarbij wordt een speciaal netwerk van vrachttreinen naar voor geschoven, terwijl er voor schepen een aantal snelwegen op zee worden gecreëerd. De maatregelen moeten het spoor, de zeevaart en de binnenvaart Volgens Jacques Barrot, Europees Commissaris voor verkeer, aantrekkelijker en concurrerender maken.

Het transport zal volgens de Europese Commissie tegen het eind van volgend decennium met circa 50 procent zijn gestegen. “Als er geen alternatieven komen, zal die groei leiden tot enorme files en een stijging van de uitstoot van koolstofdioxide,” aldus de Europese Commissie. Het actieplan omvat dertig voorstellen. Die variëren van minder administratieve rompslomp tot het invoeren van technologieën om goederen onderweg te volgen.

De meeste aandacht van de Europese Commissie gaat echter naar de scheepvaart. “Vervoer over water blijft het milieuvriendelijkst en meest energie-efficiënt als het gaat om uitstoot van broeikasgassen,” wordt er opgemerkt. “Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de Europese Unie is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken.”

Voor treinen wordt gedacht aan een vrachtnetwerk. “Dat kan vervoerders kortere reistijden bieden, een betrouwbaarder dienstregeling en meer capaciteit dan de huidige vrachttreinen,” wordt er opgemerkt. “Nu moeten de lange treinen te vaak stoppen en optrekken.”