managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Sociale media essentiële pijler marketing

Posted by managing21 on november 1st, 2007

Marketeers zullen de volgende vijf jaar steeds meer investeren in sociale media en conversatiemarketingtechnieken. Dat is de consclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau TWI Surveys. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt over vijf jaar zelfs meer te zullen investeren in campagnes rond conversatiemarketing dan in de traditionele marketingcommunicatie.

Adverteren via sociale media staat nog duidelijk in zijn kinderschoenen. Op dit ogenblik investeert 75 procent van de marketeers amper 2,5 procent of minder aan deze nieuwe marketingvorm. De meeste respondenten menen echter dat dit percentage de volgende vijf jaar gevoelig zal groeien. Daarbij zegt 81 procent van de ondervraagden in 2012 tenminste twee keer zoveel te zullen spenderen aan sociale media.

Twee op drie respondenten zegt de volgende twaalf maanden meer uit te zullen geven aan conversatiemarketing. Maar 57 procent zegt over vijf jaar meer te zullen spenderen aan conversatiemarketing dan aan traditionele marketingcommunicatie. Bovendien zegt ongeveer 24 procent denkt over 5 jaar evenveel te spenderen aan conversatiemarketing als aan traditionele marketingcommunicatie.

De ondervraagden voeren echter aan dat er nog een aantal drempels zijn om meer geld uit te geven aan conversatiemarketing. De grootste hinderpaal wordt gevormd door een gebrek aan mankracht (51,1 procent), gevolgd door een angst om controle te verliezen (46,9 procent), de moeilijke meetprocedures (45,4 procent) en een tegenwerkende organisatiecultuur (43,5 procent).

De gegevens werden door nieuwe mediagoeroe Joseph Jaffe gebruikt voor zijn boek ‘Join the Conversation’. Het onderzoek wijst volgens hem uit dat digitale media een steeds groter gedeelte van de mediataart opeisen. “Conversatiemarketing zal dan ook een essentiële pijler worden van het nieuwe marketingmodel,” benadrukte hij.