managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Amnesty klaagt internetbedrijven aan

Posted by managing21 on juli 20th, 2006

Microsoft, Google en Yahoo hebben de Universele Verklaring over de Mensenrechten overtreden door zijn medewerking te verlenen aan de internetcensuur van de Chinese overheid. Dat zegt Amesty International. De mensenrechtenorganisatie voert aan dat de betrokken bedrijven hun zelfverklaarde grondbeginselen met voeten treden en de gevolgen voor de mensenrechten van hun daden negeren. 

“De bedrijven hebben een aantal beleidsbeloftes gedaan, maar ze hebben die uit zakelijke overwegingen en onder druk van de Chinese overheid opgegeven,” merkt Amnesty International op. “Ze hebben het de Chinese overheid gemakkelijker gemaakt om censuur uit te oefenen. Men kan dan ook twijfelen aan de geloofwaardigheid van hun verklaringen, die dan ook veel op zuivere public relations lijken.”

Yahoo heeft zichzelf al verdedigd door te stellen dat zijn aanwezigheid in China, zelfs met de opgelegde beperkingen, bijdraagt tot de opening van de Chinese maatschappij en zelf ook bezorgd te zijn over de situatie in China. Amnesty International heeft de drie bedrijven opgeroepen om bij de Chinese overheid te lobbyen voor de vrijlating van cyberdissidenten, de mensenrechten in China te promoten en duidelijkheid te scheppen over de toegepaste filtertechnieken.

Amesty International geeft toe dat een aantal maatregelen van de betrokken bedrijven, zoals de weigering van Google om in China een e-mailproject op te starten wegens mogelijke privacy-problemen, een goede stap zijn, maar voegt er aan toe dat er meer moet gedaan worden.