managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Steeds minder hout voor verpakkingsindustrie

Posted by managing21 on juni 5th, 2006

Er is steeds minder hout beschikbaar voor de verpakkingsindustrie. Dat meldt de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV). De schaarste wordt onder meer veroorzaakt door de strenge winter in houtproducerende landen, maar vooral door de grote vraag vanuit de economische groeimarkten zoals China en Rusland.

“Door de stijgende vraag naar hout en het krappere aanbod zijn de houtprijzen de voorbije jaren fors gestegen, soms met meer dan 30 procent,” merkt de EPV op. Het hout voor pallets, kisten en exportverpakkingen is volgens de organisatie sinds vorig jaar schaarser geworden. Gesteld wordt dat deze trend zich tijdens het eerste kwartaal van dit jaar versterkt heeft doorgezet.

“Het hout is voor een groot deel afkomstig uit Midden- en Oost-Europa,” aldus nog de EPV. “Tijdens de voorbije winter werden Oostenrijk, Duitsland en Oost-Europa geconfronteerd met een extreme vorst en sneeuwval. Dat had een kleinere oogst tot gevolg.” Maar daarnaast is er ook de steeds grotere vraag naar hout vanuit de Verenigde Staten en China. Bovendien reserveren landen als Rusland en de Baltische staten steeds meer hout voor hun eigen groeimarkten.

De EPV verwacht dat de houtprijzen voor langere tijd op een hoger niveau blijven.