managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Te weinig aandacht voor leeftijdsdiscriminatie

Posted by managing21 on juli 29th, 2006

Leeftijdsdiscriminatie blijkt een belangrijke rem op de carrière van oudere managers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het gespecialiseerde selectiebureau ExecuNet. Van zodra de manager vijftig is geworden, blijkt die leeftijd een negatieve rol beginnen te spelen.

“Ondanks de lage werkloosheid en het dreigende tekort aan talent, vindt een derde van de managers dat hun leeftijd zodra ze vijftig zijn geworden, een negatief aspect wordt in hun carriereontwikkeling,” aldus het magazine Managers Online. Gesteld wordt dan ook dat leeftijdsdiscrimatie niet altijd de aandacht krijgt die er zou aan moeten besteed worden.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling van dat een manager van nog geen veertig jaar oud twee keer zo vaak uitgenodigd voor een gesprek dan iemand van boven de vijftig jaar. Bijna de helft van de ondervraagden meende dat dit te wijten is aan de hardnekkige vooroordelen dat oudere werknemers niet flexibel en energiek genoeg zijn.

Bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en hogere ziektekosten zijn volgens de onderzoekers andere redenen waarom ouderen minder kansen krijgen. “Bijna de helft van de managers verwacht op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan,” aldus de onderzoekers. “Een kwart is echter bang gedwongen te worden eerder te stoppen met werken. Nochtans hoopt zeventig procent na zijn 65ste nog op één of andere manier door te kunnen werken.”