managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nogmaals protest tegen link frisdrank en overgewicht

Posted by managing21 on augustus 10th, 2006

Een recente Amerikaanse studie waarin een direct verband tussen frisdrank en overgewicht wordt gelegd, is misleidend. Dat stellen Amerikaanse en Nederlandse vertegenwoordigers van de frisdrankenindustrie. Ze merken op dat niemand dik wordt van een paar glazen frisdrank.

“Het gevaar op overgewicht ontstaat volgens de frisdrankenindustrie pas wanneer iemand zoveel eet en drinkt dat de energiebalans wordt verstoord,” aldus het magazine Foodholland. “Ze benadrukken dat gekeken moet worden naar het hele voedingspatroon en ook hoeveel beweging de betrokkene neemt.”

De vertegenwoordigers van de frisdrankenindustrie stellen dat verscheidene studies en deskundigen uit verscheidene landen hun visie hebben ondersteund. “In het geviseerde artikel in The American Journal of Clinical Nutrition wordt compleet voorbij gegaan aan het feit dat overwicht een complex probleem is,” aldus nog de drankensector. “Dat is niet aan één product te wijten.”

De sector benadrukt dat overgewicht ontstaat wanneer mensen stelselmatig meer eten en drinken dan ze nodig hebben voor de energiehuishouding van het lichaam. “Een groot probleem is daarbij dat mensen in de westerse wereld steeds minder bewegen,” voeren ze aan. “Verder moet de consument weer leren om matig en gevarieerd te eten en drinken.”