managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Biobrandstoffen brengen voedselvoorziening in gevaar

Posted by managing21 on augustus 10th, 2006

De wereldwijde voedselvoorziening komt in gevaar. Dat stelt Lester Brown, directeur van het Amerikaanse Earth Policy Institute (EPI). De oorzaak voor die bedreiging moet volgens hem gezocht worden in het succes van de nieuwe biobrandstoffen, waarmee de industrie en de consument probeert te reageren op de hoge olieprijs.

“De nieuwe bio-brandstofrage verslindt volgens Lester Brown zoveel graan, soja en suikerriet dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar komt,” aldus het Nederlands Dagblad. Brown wijst erop dat het wereldwijde graanverbruik dit jaar met twintig miljoen ton stijgt. “Daarvan gaat alleen al in de Verenigde Staten veertien miljoen ton naar ethanol-distilleerderijen of biodiesel-raffinaderijen,” aldus de EPI-directeur.

Van het graan dat in een jaar door een SUV als ethanol wordt verstookt, kun men volgens Brown 26 mensen voeden. “Omdat ongeveer alles wat we eten, tarwe, rijst, mais, sojabonen, palmolie en suiker, kan worden omgezet in brandstof, verdwijnt de economische scheidslijn tussen levensmiddelen en de energiebehoefte van het wegverkeer,” benadrukt hij. “De oliemarkt gaat de graanprijs bepalen. Dat merken we nu al.”

In de Amerikaanse staat Iowa worden 55 ethanol-distillerijen gebouwd. Als die allemaal operationeel zijn, zullen ze volgens Brown de hele maisoogst van de staat verwerken. De EPI-directeur stelt dat veehouders zich daar afvragen hoe ze in de toekomst hun dieren nog zullen kunnen voederen.

In Brazilië wordt al de helft van de suikerrietoogst omgezet in ethanol. Maar ook in Europa, China en India wordt steeds meer gekeken naar ethanolproductie. “We stevenen af op een botsing tussen de belangen van 400 miljoen automobilisten en de twee miljard allerarmsten van de wereld, voor wie stijgende graanprijzen een regelrechte bedreiging vormen,” aldus nog Brown.

Geopperd wordt dat autoconstructeurs snel moeten overschakelen op de productie van hybride motoren, die gedeeltelijk op elektrische stroom kunnen lopen.