managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Unesco vreest voor erfgoed

Posted by managing21 on augustus 12th, 2006

De Unesco vreest dat de strijd in het Midden-Oosten zware gevolgen zal hebben voor het internationaal cultureel erfgoed. Unesco-directeur Koïchiro Matsuura deed aan de strijdende partijen daarom een dringende oproep om de vele historisch waardevolle locaties te sparen. Hij verwees daarbij naar internationale afspraken om het behoud van het erfgoed te waarborgen.

De Unesco-directeur benadrukte in eerste instantie bezorgd te zijn om het welzijn van de mensen in Israël en Libanon. Maar hij voegde eraan toe dat men zich tevens bewust moet zijn van de immense verantwoordelijkheid die men draagt voor locaties als Tyrus, Baalbek, Byblos, de Qadisha-vallei en het Bos van de ceders van God in Libanon, en de Oude Stad van Acre in Israël.

De meeste locaties zijn sleutelplaatsen voor meerdere culturen. Zo is het Israëlische Acre van grote waarde in de Griekse, Perzische, Ottomaanse, Hebreeuwse en Islamitische oudheid. Het is bovendien een heilige plaats voor de Bahá’í-gelovigen. De Qadisha-vallei was in de vijfde eeuw een toevluchtsoord voor de christenen. Byblos, het huidige Gebal in Libanon, is de oudste bewoonde stad ter wereld en werd rond 5.000 voor Christus gesticht door de Phoeniciërs.

Matsuura verwees in zijn oproep naar de conventie van de Unesco in 1972, die zowel door Libanon als Israël werd ondertekend. Deze internationale afspraken moeten het behoud van cultureel erfgoed waarborgen. “De locaties zijn symbolen van ontmoetingen tussen religies en culturen,” aldus de Unesco-directeur. “We moeten kunnen garanderen dat deze voor toekomstige generaties bewaard blijven.”