managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internet blijft ICANN-aangelegenheid

Posted by managing21 on augustus 18th, 2006

De domeinorganisatie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft met de Amerikaanse regering een contract getekend waardoor ze de volgende vijf jaar het exclusieve recht heeft om internationale internetnummers en domeinnamen te beheren. Ook de voorbije vijf jaar kreeg ICANN die activiteiten toevertrouwd. Andere landen hebben al herhaaldelijk geprotesteerd tegen het ICANN-internetmonopolie. 

Het contract geldt weliswaar voor vijf jaar, maar moet elk jaar opnieuw vernieuwd worden. “Zo kan de Amerikaanse regering van dichtbij controle uitoefenen op de geplande veranderingen en evoluties,” stipt het magazine The Register aan. De praktische uitvoering gebeurt door Network Solutions, dat aan ICANN een commissie geeft voor elke geregistreerde domeinnaam.

De Amerikaanse regering heeft er altijd naar gestreefd om de controle te houden over het centrale systeem om het internetverkeer te besturen. Maar buiten de Verenigde Staten is er zware oppositie tegen die dominante positie. Voorlopig heeft de Amerikaanse regering wel altijd de steun gekregen van de Europese Unie. Vanuit de International Telecommunication Union (ITU) is er wel overleg opgestart over de invloed van regeringen op het internet.

Verwacht wordt dat de vernieuwing van het ICANN-contract reacties zal losweken van landen die zich al eerder tegen de Amerikaanse dominantie op het internet hadden afgezet. Dat verzet wordt onder meer gestuurd door China, de Arabische wereld en Brazilië.