managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bouw grootste zonnecentrale begonnen

Posted by managing21 on juni 8th, 2006

In Portugal is begonnen aan de bouw van het grootste zonne-energiepark van de wereld. Daarbij is een investering voorzien van 58 miljoen euro. De centrale moet voldoende elektriciteit leveren voor achtduizend gezinnen. De centrale van Serpa, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon, moet in januari van volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden. 

De nieuwe centrale zal een capaciteit hebben van elf megawatt en bestaat uit 52.000 fotovoltaïsche modules. Het terrein, dat op een zuidelijk gerichte helling ligt, heeft een oppervlakte van zestig hectare. Het project is ontwikkeld door het Portugese Catavento, gespecialiseerd in hernieuwbare energie. Daarbij wordt samengewerkt met Powerlight, dat zich toespitst op de productie van zonne-energie. De financiële ondersteuning gebeurt door Energy Financial Services van General Electric.

De zonnepanelen steken twee meter uit boven het gras, dat door schapen kort gehouden zal worden. Volgens Serpa moet het project de basis leggen voor de energietoekomst van Portugal en maakt het maximaal gebruik van de uitstekende klimatologische voorwaarden voor zonnekracht. De centrale moet de CO2-uitstoot van Portugal met dertig ton per jaar verminderen. Dat staat gelijk met één procent van de energieconsumptie van het land.

Serpa stelt dat de toekomst een mengeling van hernieuwbare energiebronnen – wind, zon, water en golven – zal nodig hebben. De centrale zal de PowerTracker-technologie van PowerLight gebruiken, waarbij het dagelijks traject van de zon gevolgd kan worden. Dat levert volgens PowerLight meer elektriciteit op dan de bestaande immobiele systemen. Portugal wil in de toekomst nog gelijkaardige projecten omzetten om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen.