managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Tachtig procent bedrijven geconfronteerd met criminaliteit

Posted by managing21 on oktober 24th, 2006

Vier op vijf Vlaamse bedrijven heeft te kampen met criminaliteit. Dat blijkt uit een enquête van de Voka Mechelen, waar een pilootproject rond criminaliteitspreventie bij ondernemingen loopt. Dat project wordt nu uitgebreid tot ‘Veilig Ondernemen Vlaanderen’. In Mechelen zou het experiment de criminaliteit bij bedrijven op twee jaar tijd met 23 procent hebben doen dalen. 

VokaPQuintelier.jpg

“Ruim twintig procent van de Vlaamse bedrijven werd het voorbije jaar te maken gehad met diefstal door derden,” verduidelijkt Patrick Quintelier, veiligheidsadviseur bij Voka Mechelen. “Dat is meteen de grootste categorie. Maar bij meer dan vijftien procent van de bedrijven worden ook diefstallen gepleegd door het personeel. Daarna volgen overlast, inbraak, poging tot inbraak, vandalisme en ICT-criminaliteit.”

Maar opvallend is dat veertig procent van de bedrijven van deze misdrijven geen aangifte doet bij de politie. “Dat komt vooral omdat ze weinig hoop hebben op resultaat of omdat de schade te klein was,” benadrukt Quintelier. “Maar ook de administratieve rompslomp wordt opgesomd als een reden om geen aangifte te doen.” Nochtans blijkt 66 procent van de bedrijven niet verzekerd te zijn tegen diefstal.

Bovendien blijkt dat de bedrijven weinig kennis hebben over collectieve veiligheidsmaatregelen, zoals het technopreventie advies of de verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsprojecten. “Het meest bekend is nog de wijkagent, die door meer dan dertig procent van de bedrijven wordt vernoemd,” aldus Quintelier. “Daarna volgt de consortiumbewaking met iets meer dan twintig procent.”

Maar de meerderheid van de bedrijven vinden dat de overheid meer zou moeten doen om criminaliteit tegen te gaan. Daarbij wordt er vooral aangestuurd op een overleg met het bedrijfsleven en meer politiepatrouilles. Bovendien wordt gehoopt dat eenvoudige misdrijven in de toekomst elektronisch zullen kunnen aangegeven worden en vraagt men financiële steun voor collectieve beveiliging. Aan meer middelen voor politie of private bewaking wordt veel minder gedacht.

Op dit ogenblik heeft Voka al met 28 Vlaamse bedrijventerreinen concrete afspraken gemaakt rond criminaliteitspreventie. “De ervaring van Voka Mechelen terzake staat nu ter beschikking voor alle ondernemers, bedrijfsgroeperingen, intercommunales, gemeentebesturen en politiediensten die samen werk willen maken van een veilige omgeving om te ondernemen,” aldus nog Patrick Quintelier.

Veilig Ondernemen Vlaanderen wordt opgezet met steun van het Europees Sociaal Fonds en de provincie Antwerpen. Meer informatie is te verkrijgen op de website www.collectievebeveiliging.be.