managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

SNCF schuldig aan oorlogsmisdaden

Posted by managing21 on juni 18th, 2006

In Toulouse is de Franse spoorwegmaatschappij SNCF door een rechtbank schuldig bevonden wegens medeplichtigheid aan de deportatie van Franse joden naar Duitse vernietigingskampen. Dat kan zware gevolgen hebben voor de maatschappij, die ook in de Verenigde Staten door slachtoffers van de holocaust is aangeklaagd.

“De spoorwegmaatschappij deed niets om de deportatie te stoppen en stopte de slachtoffers op eigen initiatief in veewagens onder abominale omstandigheden,” aldus de rechter. Het is de eerste keer dat een Franse rechter een overheidsinstantie heeft veroordeeld wegens holocaust-misdaden.

Het SNCF-personeel is verontwaardigd over de veroordeling, die volgens hen een besmeuring is van het imago dat de spoorwegmaatschappij had als bastion van de weerstand tegen de Duitse bezetter. “Sommige SNCF-mewerkers zijn misschien wel collaborateur geweest, maar de stap naar een collectieve schuld gaat te ver en betekent een verdraaiing van de geschiedenis.

Maar volgens de families van de slachtoffers is dit een bevestiging van de grotere schuld van de Franse maatschappij bij de uitroeiing van de joden. “Er waren heel wat Fransen die met de Duitse Gestapo samenwerkten,” schreef historicus Maurice Rajsfus in de krant Libération.

“De reactie van de SNCF is een bewijs van het selectieve geheugenverlies van de spoorwegmaatschappij,” benadrukte Alain Lipietz, wiens vader en oom in 1944 naar een doorgangskamp waren gestuurd en de klacht tegen de SNCF neerlegden. “Zelfs een bezette staat heeft nog altijd een manouvreerruimte om niet deel te nemen aan folteringen.”

Ook in de Verenigde Staten hebben holocaust-overlevenden een proces aangespannen tegen de SNCF omdat de spoorwegmaatschappij systematisch geld en eigendommen van joodse gedeporteerden in beslag nam. Het franse vonnis zou volgens verdiger Harriet Tamer van de Amerikaanse slachtoffers een invloed kunnen hebben op de Amerikaanse rechtszaak.

“Geen enkele deportatietrein werd opgeblazen,” aldus Tamer. “Men moet zijn verantwoordelijkheid aanvaarden. Soms betekent dat ook schadevergoedingen.” Maar Arno Klarsfeld, de advocaat van de SNCF, stelde dat indien de spoorwegmaatschappij schuldig wordt verklaard, iedere betrokkene – van treinbestuurder tot kantoorklerk – eveneens schuldig is.

Arno Klarsfeld is de zoon van de beroemde franse nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld. Zijn grootvader stierf in Auschwitz.