managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Eén op drie Europeanen heeft geen computerkennis

Posted by managing21 on juni 20th, 2006

Eén op drie inwoners van de Europese Unie heeft geen fundamentele basiskennis. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Het grootste percentage computer-analfabeten ligt in Griekenland, Italië en Hongarije. Denemarken en Zweden staan het hoogste op het gebied van computerkennis. Onderwijs blijkt een belangrijke rol te spelen bij computerkennis, want slechts elf procent van de ondervraagde hoger opgeleiden gaf toe geen basiskennis te hebben op computervlak. 

In de Europese Unie heeft 37 procent van de inwoners geen basiskennis over computers. In Griekenland loopt dat cijfer op tot 65 procent. Daarmee wordt het land binnen de Europese Unie het meest geconfronteerd met computer-analfabetisme. Daarna volgen Italië met 65 procent en Hongarije met 57 procent. Ook In Cyprus, Portugal en Litouwen heeft meer dan de helft van de bevolking geen enkele kennis over computer. Daarentegen kent in Denemarken slechts tien procent van de bevolking problemen met computertechnologie. In Zweden bedraagt dat elf procent. Ook Luxemburg, Duitsland en Groot-Brittannië blijft onder het kwart van de bevolking.

Bij vrouwen ligt het computeranalfabetisme iets hoger (39 procent) dan bij mannen (34 procent). Ook bij de 55-plussers zijn meer computeranalfabeten terug te vinden. In die groep heeft 65 procent geen basiskennis over computertechnologie. Ook hier scoren Denemarken en Zweden (27 procent) het best. In Griekenland ligt het computeranalfabetisme in deze leeftijdscaterogie op 93 procent. Hoger opgeleiden hebben minder moeite met computertechnologie. Daar heeft amper elf procent geen basiskennis. Bovendien zegt 41 procent van deze bevolkingsgroep een grote computerkennis te hebben.