managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Iran rantsoeneert binnenlands olieverbruik

Posted by managing21 on juni 24th, 2006

Iran is van plan om in september te stoppen met de invoer van olie en zal in plaats daarvan beginnen met brandstofrantsoeneringen. Daardoor wil de Iraanse regering besparen op de miljarden dollars die moeten uitgegeven worden van de import van petroleum. Het land heeft immers te weinig raffinaderijen.

Iran is de vierde grootste olieproducent van de wereld, maar kan op dit ogenblik slechts instaan voor amper 57 procent van het binnenlandse gebruik. Daardoor is Iran in belangrijke mate afhankelijk van raffinage in het buitenland. Dat is een dure strategie, want de Iraanse regering zorgt voor een grote subsidiëring van de olieconsumptie.

Een liter benzine kost in Iran op dit ogenblik amper 0,9 euro. Het probleem wordt nog verergerd door het groeiend autogebruik in het land en de veel hogere benzineprijzen in de buurlanden, waardoor velen zich in Iran komen bevoorraden. Volgens de Iraanse olieminister Kazem Vaziri Hamaneh is een rantsoenering beter dan het verhogen van de prijzen.