managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Klant wil betalen voor milieuvriendelijkheid

Posted by managing21 on juli 2nd, 2006

Bijna drie op vier consumenten is bereid om vijf procent meer te betalen voor klimaatvriendelijke producten. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Intomart Gfk. Dat toont volgens de onderzoekers aan dat de eerste tekenen van een duurzame toekomst al kunnen opgemerkt worden. Intomart Gfk stelt dat immers steeds meer mensen geïnteresseerd raken in duurzame levenswijzes. 

Uit het onderzoek bleek dat 91 procent van de ondervraagden de wereldwijde klimaatverandering een probleem is. “Veertig procent noemt het zelfs een ernstig probleem,” benadrukt Intomart Gfk. “Van de ondervraagden gaf 83 procent aan te zullen kiezen voor een klimaatneutraal product indien dat zou worden aangeboden en 73 procent is bereid om daar vijf procent meer voor te betalen.”

Mensen met een interesse in een duurzame levenswijze worden door Gfk social innovators genoemd. “Het zijn mensen die door hun levenshouding een bijdrage leveren aan het promoten van een positievere toekomst,” voeren de onderzoekers aan. “Dat luidt het begin in van een nieuwe tijdperk, waarin mensen meer betrokken zijn bij het creëren van duurzame oplossingen, passend in levensstijlen van vandaag en morgen.”

Er zijn volgens Gfk verschillende maten van betrokkenheid. “Sommigen zijn heel betrokken en creatief, anderen mensen willen graag wat van de duurzamere levensstijlen overnemen,” wordt er opgemerkt. “Er zijn ook drie grote redenen om duurzame levensstijlen te promoten. “Sommigen willen verbonden zijn met anderen in de gemeenschap, anderen voelen de noodzaak om verder te komen in het leven en nog anderen maken zich zorgen om milieu en maatschappij.”