managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Moeilijke relatie tussen manager en jongeren

Posted by managing21 on juni 27th, 2007

De relatie tussen managers en hun jonge werknemers is vaak allesbehalve ideaal. Dat blijkt uit het boek ‘Pakken en Piercings’ van Hans de Boer, voorzitter van de Nederlandse Taskforce Jeugdwerkloosheid. Uit het onderzoek van de Boer blijkt dat de bijna de helft van de jongeren zich wel eens aan zijn baas ergert, terwijl ook twee derde van de werkgevers problemen heeft gehad met jongeren binnen het bedrijf.

Ruim de helft van de ondervraagde werkgevers vertelde jongeren te ontslaan vanwege hun gedrag. “Meestal gaat het dan om een gebrek aan inzet en een slechte werkhouding,” aldus Hans de Boer. “Volgens een meerderheid van de werknemers hebben jongeren het niet gemakkelijk om te wennen aan het werken en de geplogenheden die op de werkvloer gehanteerd worden.

Verder is de helft van de werkgevers van mening dat het jongere personeel tijdens hun opleiding onvoldoende kennis en vaardigheden hebben meegekregen. De jongere werknemer heeft volgens de werkgevers de grootste moeite met op tijd komen en correct om te gaan met collega’s. Vooral de werkduur valt jongeren tegen. Een meerderheid van de jongeren zegt nooit commentaar van de baas te krijgen.