managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Reclamefolder populairder dan commerciële e-mail

Posted by managing21 on juni 27th, 2007

Een reclamefolder die huis-aan-huis verspreid wordt, valt beter in de smaak bij de consument dan reclame via de e-mail. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Metrixlab in opdracht van TNT Post. Uit het onderzoek kwam verder naar voor dat vrouwen positiever staan dan mannen tegenover de twee reclamevormen, maar ook dat vier op de tien bestemmelingen liever helemaal geen reclame wenst.

“Ongeveer 37 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan de fysieke folder in de brievenbus,” aldus het magazine Adforesult. “Maar 7 procent van de deelnemers wenst liever reclame te ontvangen in de vorm van e-mail. Vier op tien respondenten gaf echter te kennen helemaal geen reclame te willen ontvangen.” Daarnaast bleek dat een combinatie van de twee reclamevormen voor het beste bereik zorgt.

Overigens vinden vrouwen de beide reclamevormen vaak leuker en meer geloofwaardig dan mannen. Slechts 30 procent van de vrouwen wijst beide reclamevormen af, terwijl zeker 50 procent van de mannen zich in geen van beide publicitaire kanalen kan vinden. Het bereik is bij mannen en vrouwen echter nagenoeg gelijk. “Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit dat de informatie uit de reclame niet altijd goed blijft hangen bij de vrouw,” aldus Adforesult.