managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Jongeren hebben geen merkengeografie

Posted by managing21 on juli 2nd, 2007

Jongeren hebben geen merkengeografie

Jongeren weten vaak niet waar bekende merken vandaan komen. Dat blijkt uit een Amerikaanse onderzoek van Anderson Analytics. Verder kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat het land van herkomst meestal geen invloed heeft op de merkperceptie, maar in een aantal sectoren blijkt dit wel een rol te spelen. Het gaat daarbij meestal om luxegoederen.

Uit het onderzoek van Anderson Analytics kwam onder meer naar voor dat jongeren er heel dikwijls geen idee van hebben waar nochtans bekende merken oorspronkelijk vandaan komen. “Het merendeel van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat Nokia een Japans merk is,” stippen de onderzoekers aan. “Slechts 4 procent weet dat het merk afkomstig is uit Finland.

Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat het land van herkomst bij bepaalde productcategorieën belangrijker is dan in andere sectoren. “Voor mobiele telefoons blijkt het land van herkomst geen invloed te hebben op de merkperceptie,” wordt er daarbij opgemerkt. “Motorola wordt bijvoorbeeld even positief beoordeeld door degenen die denken dat het merk Amerikaans is als door de jongeren die denken dat Motorola uit Japan afkomstig is.

Voor exclusievere en meer luxe goederen is het land van herkomst echter wel belangrijk. “Hierbij kan gedacht worden aan auto’s, maar ook aan Ikea,” aldus de onderzoekers. “Jongeren die weten dat Ikea Zweeds is, beoordelen de keten positiever dan de jongeren die denken dat het een Amerikaans merk is.” Aangestipt wordt dat dit een gevolgen heeft voor merkloyaliteit en merkbeleving.