managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Luxemburger blijft veruit rijkste Europeaan

Posted by managing21 on juli 5th, 2007

Luxemburgers zijn de rijkste burgers van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van het Europese studiebureau Eurostat. Er wordt aan toegevoegd dat de Oost-Europeanen nog altijd de armste inwoners van de Europese Unie zijn, maar wel de de snelst groeiende economieën vormen en duidelijk profiteren van het lidmaatschap van de Europese Unie. België staat op een zesde plaats

Luxemburg heeft een bruto binnenlands product dat meer dan 2,5 keer hoger ligt dan het gemiddelde van de Europese Unie. Op grote afstand volgt Ierland als twee met een bbp dat bijna 1,5 keer boven het Europese gemiddelde ligt. Op een derde plaats staat Nederland (1,25). De topvijf wordt rondgemaakt door Oostenrijk en Denemarken. Daarna volgt België, dat ongeveer 1,2 keer rijker is dan het Europese gemiddelde.

De nieuwe lidstaten uit het voormalige Oostblok zijn nog altijd het armst. In Roemenië en Bulgarije bedraagt de rijkdom slechts 0,35 procent van het Europese gemiddelde. Ook in Polen, Letland en Litouwen ligt het inkomen op amper 50 procent van het Europese gemiddelde. Van alle voormalige Oostblok-landen doen Tsjechië (75 procent) en Slovenië (80 procent) het best. Zij hebben inmiddels Portugal achter zich gelaten.

De Oost-Europese landen groeien wel hard. Dankzij het lidmaatschap van de Europese Unie is hun handel met andere EU-landen sterk toegenomen. De economische groei in de landen van het voormalige Oostblok ligt al enkele jaren ruim boven het gemiddelde van de Europese Unie. Met een stijging van bijna 12 procent kent Letland de sterkste economische groei. Met meer dan 11 procent staat Estland op een tweede plaats.

De Europese gemiddelde economisch groei bedroeg vorig jaar bijna 3 procent. België staat hier op een achttiende plaats, iets boven het Europees gemiddelde en beter dan Nederland en Duitsland. De traagste groeier is Portugal, dat zijn economie het voorbije jaar met amper iets meer dan 1 procent zag vooruitgaan. Ook Italië en Frankrijk komen niet aan 2 procent groei.