managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China bestraft vervuilende bedrijven

Posted by managing21 on augustus 1st, 2007

De Chinese milieu-autoriteiten hebben voor het eerst een zwarte lijst opgesteld met vervuilende bedrijven. In totaal werden dertig bedrijven omwille van het overtreden van de milieuwetgeving gestraft. De betrokken ondernemingen zullen geen bankleningen meer kunnen krijgen. Het gaat onder meer om voedselbedrijven, papierproducenten en staalondernemingen.

Door de sterke economische groei van China, heeft het land ook steeds meer te lijden onder de uitstoot van koolstofdioxide en vervuilende stoffen. China wil die uitstoot tegen 2010 met 10 procent verlagen. China bouwt echter twee nieuwe centrales met fossiele brandstoffen per week. Milieuverenigingen zeggen dan ook dat het land die doelstelling onmogelijk zal kunnen halen.

Er werd niet bekend gemaakt welke gevolgen de zwarte lijst voor de betrokken bedrijven hebben. “Het is niet geweten of deze bedrijven de mogelijkheid hebben om tegen de beslissing in beroep te gaan,” aldus BBC News. “Evenmin werd bekend gemaakt welke veranderingen de betrokken ondernemingen moeten doorvoeren om weer van de zwarte lijst gehaald te worden.”