managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrienden zijn gevaarlijke dikmakers

Posted by managing21 on augustus 1st, 2007

Overgewicht is niet alleen het gevolg van hormonendefecten, een passieve levenswijze of slechte eetgewoontes. Dat stellen onderzoekers van de Harvard Medical School. Ze voeren aan dat ook vrienden een bepalende rol kunnen spelen bij het vormen van overgewicht. Wie dikkere vrienden heeft, loopt ook het gevaar overtollige kilo’s aan te kweken. Familie en gezinsleden hebben ook een invloed, maar veel minder dan vrienden.

“Wie een vriend heeft die op een bepaald ogenblik met overgewicht te kampen krijgt, loopt zelf een verdrievoudigd risico om op hetzelfde pad verzeild te raken,” vertelde onderzoeker Nicholas Christakis aan het magazine Newsweek. “Dat kan zelfs een epidemie worden die een hele sociaal netwerk aantast. Men hoeft zelfs niet in elkaars buurt te wonen of elkaar regelmatig te ontmoeten om die invloed door te geven.”

“Wanneer iemand met overgewicht begint te kampen, lopen ook zijn familieleden 40 procent meer kans om obesitas te krijgen,” blijkt uit het onderzoek. “Het risico van zijn echtgenote stijgt met 37 procent, maar dat van vrienden gaat met 57 procent omhoog. Bij vrienden van hetzelfde geslacht stijgt dat zelfs met 71 procent. Bij een hechte vriendschap gaat dat zelfs omhoog tot 171 procent.”

“Dit fenomeen heeft niets te maken met het feit dat slanke mensen slanke vrienden kiezen en dikkere mensen nauwer contact zoeken met dikkere vrienden,” voeren de onderzoekers aan. “Evenmin heeft het iets te maken met het feit dat vrienden geregeld samenzijn, samen op stap gaan of samen dezelfde activiteiten ondernemen. Zware en slanke mensen dwingen hun vrienden als het ware om te worden zoals zijzelf zijn.”

De oorzaak van dit fenomeen moet volgens de onderzoekers gezocht worden in het feit dat in vriendengroepen bepaalde ideeën gedeeld worden over gewenst gedrag of een gewenst uiterlijk. “Wie ziet dat zijn vrienden aan gewicht winnen, wijzigt na verloop van tijd zijn idee over een ideaal uiterlijk,” aldus de onderzoekers. “Na verloop van tijd vindt men het zelf niet meer erg om zwaarder te worden.”

Volgens Matthew Gillman, directeur van het Obesity Prevention Program van de Harvard Medical School, kunnen de resultaten van dit onderzoek een verklaring geven voor de obesitas-epidemie van de jongste jaren. “Mensen houden meer contact met elkaar dan vroeger, zelfs al is dat via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen,” aldus Gillman. “Ook die kanalen blijken waarden tussen vrienden door te geven.”

Buren blijken helemaal geen invloed te hebben.