managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on augustus 2nd, 2007

Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft van het Britse Office of Fair Trading (OFT) een boete van 180 miljoen euro gekregen voor illegale prijsafspraken. Volgens OFT heeft British Airways ontoelaatbare afspraken gemaakt met Virgin Atlantic over brandstoftoeslagen op tickets voor intercontinentale vluchten in de periode tussen 2004 en 2006. Daardoor liepen de toeslagen, bedoeld ter compensatie van de gestegen olieprijs, in die jaren op van 5 pond tot 60 pond per ticket. De boete voor British Airways is de hoogste die OFT ooit heeft uitgedeeld voor oneerlijke concurrentie. Virgin Atlantic heeft zich eveneens schuldig gemaakt aan kartelvorming, maar krijgt geen straf omdat het bedrijf volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. In de Verenigde Staten heeft British Airways een boete gekregen van 219 miljoen dollar. Korean Air Lines kreeg een even grote boete.

Polen heeft de bouwwerkzaamheden aan een omstreden snelweg voorlopig gestaakt. Het land is uiteindelijk bezweken onder de druk die de Europese Commissie op het land uitoefent. De Europese Commissie was met een spoedproces bij het Europees Hof van Justitie begonnen om te voorkomen dat Polen kilometers van de Rospuda-vallei gaat asfalteren. Intussen gaat Polen wel gewoon door met het bouwen van andere delen van de snelweg. Uiteindelijk moet de weg van Praag via Warschau langs de Baltische staten naar Helsinki lopen. De Rospuda vallei is een veenmoeras met zeventien bedreigde dier- en plantensoorten. Hier leven zeldzame adelaars, wolven en lynxen. Het gebied valt onder het Natura 2000 programma en onder de Vogelrichtlijn. Lidstaten mogen het gebied alleen maar aantasten als daar zeer goede redenen voor zijn.

De Amerikaanse vermogensbeheerder TPG-Axon verzet zich tegen de overname van het Britse chemieconcern ICI door Akzo Nobel. TPG-Axon heeft een aandeel van 3,5 procent in Akzo en vreest dat het concern teveel betaalt voor het Britse concern. Akzo Nobel heeft een bod van 11,6 miljard euro gedaan op ICI. Volgens TPG-Axon wordt de overname niet gesteund door de cijfers en vreest naar eigen zeggen dat de benadering van Akzo steeds wanhopiger wordt, in plaats van weloverwogen en gedisciplineerd. De vermogensbeheerder keert zich niet tegen de strategische beslissing om ICI over te nemen, maar in de eerste plaats tegen de prijs. Die is veel te hoog, en het bod is slecht getimed op een moment dat chemiebedrijven in de lift zitten. Het is onduidelijk hoe de andere grote aandeelhouders van Akzo denken over het bod. ICI vindt het bedrag niet hoog genoeg.

De Russische gasgigant Gazprom dreigt ermee de gasleveringen aan Wit-Rusland met 45 procent te verlagen als Minsk zijn schulden niet betaalt. Die zijn opgelopen tot 456 miljoen dollar. Wit-Rusland is een belangrijk transitland voor Russisch gas bestemd voor Europa. Gazprom belooft zijn Europese klanten gas te leveren via alternatieve routes mocht Wit-Rusland illegaal aftappen uit transitleidingen. Maar Gazprom verwacht dat dat niet zal gebeuren omdat het zomer is. Gazprom wil dat de voormalige Sovjetrepublieken dezelfde marktprijzen betalen als het Westen, dat meer dan 250 dollar per 1.000 kubieke meter betaalt. Tot nog toe betaalde Minsk slechts 46,68 dollar. Europa betrekt een vierde van zijn aardgas uit Rusland. Tachtig procent daarvan bereikt de Europese Unie via Oekraïne en 20 procent via Wit-Rusland.

De Europese Unie schrapt vanaf december de verplichte controles aan de grenzen met Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en Malta. Dat heeft Franco Frattini, Europees commissaris voor justitie, bekend gemaakt. Voor land- en zeegrenzen verdwijnt de controle in december, voor vliegvelden in maart volgend jaar. Volgens Frattini zijn de voornamelijk Oost-Europese landen klaar voor deze nieuwe stap, die moet leiden tot een toetreding tot de Schengen-akkoorden. De Schengenzone zonder grenscontroles voor burgers telt nu nog vijftien landen. De landen wisselen onderling politiegegevens uit om burgers toch te kunnen controleren. Critici vrezen dat met het openstellen van de grenzen en het afschaffen van de controles de criminaliteit en illegale immigratie vanuit Oost-Europa fors zullen toenemen.

Het Afrikaanse Zimbabwe, dat sinds de gewelddadige landhervormingen van dictator Robert Mugabe met enorme hongersnoden kampt, heeft voor miljoenen euro’s voedselhulp nodig. Dat stelt het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties (VN) in een oproep aan alle landen om geld te geven. Volgens het WFP is bijna 87 miljoen euro nodig om te voorkomen dat 3,3 miljoen Zimbabwanen sterven als gevolg van de verwachte hongersnood in het land. Zimbabwe geldt als een van de vruchtbaarste landen van Afrika. Maar in 2000 begon dictator Robert Mugabe de blanke boeren te verdrijven. In toenemende mate wordt het land sindsdien geteisterd door voedseltekorten en hongersnoden, omdat onervaren zwarte boeren de grote boerderijen niet goed leiden. Vier op de tien Zimbabwanen leeft onder armoedegrens. De inflatie is inmiddels gestegen naar 9.000 procent.

Walt Disney heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar een nettowinst behaald van 1.178 miljoen dollar. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van de 1.125 miljoen dollar die een jaar eerder werd geboekt. Dat heeft het Amerikaanse entertainmentbedrijf bekend gemaakt. De totale omzet van Walt Disney steeg in de verslagperiode met 6,7 procent tot 9,05 miljard dollar. De omzet van Media Networks nam toe met 6 procent tot 3,82 miljard dollar, waarbij het operationele resultaat opliep met 23 procent tot 1,36 miljard dollar. De omzet van Parks & Resorts nam eveneens toe met 6 procent tot 2,9 miljard dollar en het operationele resultaat steeg met 13 procent tot 621 miljoen dollar. Studio Entertainment kende een omzetstijging van 4 procent tot 1,77 miljard dollar. Het operationele resultaat nam af met 20 procent tot 192 miljoen dollar.

France Telecom, de derde mobiele operator van Europa en hoofdaandeelhouder van het Belgische Mobistar, zag zijn omzet toenemen met 2,1 procent tot 25,9 miljard euro. De mobiele divisie tekende voor het leeuwendeel van de omzetgroei, terwijl de vastelijnpoot een nagenoeg stabiele omzet neerzette. Voor de mobiele activiteiten steeg de omzet met 5 procent. De divisie profiteert van een sterke vraag in opkomende landen als Egypte en Roemenie. De residentiele poot (die vaste telefonie- en internetlijnen beheert) boekte met 11,17 miljard euro 0,4 procent meer omzet. France Telecom ondervindt sterke concurrentie van goedkopere internetproviders maar slaagde erin om in die afdeling klanten te houden door ook internettelevisie aan te bieden. De groep zag zijn nettowinst in de eerste zes maanden van 2007 met 41 procent stijgen tot 3,31 miljard euro.

Total, het op twee na grootste olieconcern in Europa, heeft in het tweede kwartaal van 2007 een nettowinst behaald van euro 3,41 miljard, vrijwel onveranderd ten opzichte van een jaar eerder toen de winst uitkwam op euro 3,44 miljard. Topman Christophe de Margerie wijst erop dat de olieprijzen in het tweede kwartaal terugveerden naar een hoog niveau, dat dicht in de buurt kwam van vorig jaar. De prijzen voor aardgas daarentegen vielen in sommige markten terug. Dat was vooral het geval in de kernmarkt Groot-Brittannië. De raffinagemarges in Europa presteerden volgens De Margerie sterk, wat volgens hem opmerkelijk is, gezien het grote aantal tijdelijke sluitingen vanwege onderhoud gedurende het kwartaal. Zowel de upstream- als downstreamactiviteiten zagen de winst achteruitgaan, maar de afdeling chemie zag zijn winst met 23 procent groeien tot 234 miljard euro.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 9 procent meer winst gemaakt dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 158 miljoen dollar. Het bedrijf profiteerde van een toename in het aantal winkels. De omzet steeg met 20 procent tot 2,4 miljard dollar. Starbucks handhaaft zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar, ondanks een waarschuwing in juni dat stijgende zuivelprijzen en een stagnerende groei op de Amerikaanse markt de doelstellingen in gevaar zouden kunnen brengen. Onlangs verhoogde de keten de prijzen van zijn producten met gemiddeld 9 cent per drank om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. De keten wil volgend jaar in de Verenigde Staten 1.700 nieuwe winkels openen, hoewel er in de huidige Amerikaanse winkels nauwelijks een groei wordt geconstateerd. In het buitenland zullen 700 nieuwe winkels worden geopend.

Meer Nieuws