managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Discriminatieklacht tegen Novartis

Posted by managing21 on augustus 2nd, 2007

Vrouwelijk verkooppersoneel van Novartis Pharmaceuticals mogen tegen hun bedrijf een geding aanspannen wegens discriminatie. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank beslist. De vrouwen voeren aan dat ze achteruit gesteld werden in hun salaris, bevorderingen en persoonlijke evaluatie, soms omdat ze zwanger waren of recent moeder waren geworden. In totaal zou het om 4.000 tot 5.000 klachten kunnen gaan.

De klacht is afkomstig van negentien huidige en voormalige werknemers uit de verkoopsafdeling van Novartis Pharmaceuticals. De Amerikaanse rechter heeft beslist dat de betrokkenen ook andere vrouwen in het bedrijf mogen vertegenwoordigen. In totaal kan het daarbij gaan om 4.000 tot 5.000 huidige en voormalige medewerkers van Novartis. De klachten kunnen vijf jaar teruggaan.

Volgens een raadsman van de vrouwen werden zijn klanten ongeveer 75 dollar per maand minder betaald dan hun mannelijke collega’s. In die som is bovendien geen rekening gehouden met gemiste promoties. Novartis voert aan dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen heel klein is en niets te maken heeft met discriminatie. De rechter bepaalde wel dat Novartis Corporation, het moederbedrijf van Novartis Pharmaceuticals, buiten het geding blijft.

Volgens de raadsman van de betrokkenen kan het geding het tweede grootste discrimatieproces worden van de Verenigde Staten. Het grootste geding vertegenwoordigt ongeveer twee miljoen vrouwen die sinds 1998 in dienst waren van Wal-Mart en naar eigen zeggen gediscrimineerd werden op het gebied van loon van jobkwalificaties. Dat proces is in voorbereiding bij een rechtbank in Californië.

Volgens de medewerksters van Novartis werden zwangere vrouwen door het bedrijf onrechtvaardig behandeld. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van willekeurige bestraffingen, het weigeren van promoties en ook ontslag. “Eén van de leidinggevende figuren van het bedrijf zou vrouwen zelfs aangezet hebben een abortus te ondergaan,” aldus The International Herald Tribune.