managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Druggebruik vooral bij kleinere bedrijven

Posted by managing21 on augustus 2nd, 2007

Eén op de twaalf Amerikaanse werknemers gebruikt drugs. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Health & Human Services Department. Van die gebruikers gaf ongeveer 30 procent toe minder geneigd te zijn te werken voor een bedrijf dat geregeld drugtests uitvoert. Volgens de onderzoekers is het druggebruik vooral bij kleinere bedrijven een probleem, omdat daar veel minder drugtests worden uitgevoerd.

“De kosten van drugtests zorgen ervoor dat kleinere bedrijven gemakkelijker geneigd zijn om af te zien van dergelijke steekproeven,” vertelde Nancy Delogu, een juriste die gespecialiseerd is in de problematie van drugsvrije werkomgevingen, aan het magazine Business Week. “Aangezien 60 procent van de druggebruikers niet willen werken voor een bedrijf dat dergelijke tests uitvoert, zijn ze wellicht te vinden bij de kleinere bedrijven.”

Delogu stelt echter dat he took voor kleinere bedrijven aangewezen is om zijn personeel op druggebruik te testen. “Geïntoxiceerd personeel verhoogt immers de kans op vergissingen en ongevallen,” benadrukt ze. “Dat kost het bedrijf verlies aan inkomsten en verhoogde verzekeringspremies. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden dat het druggebruik kan leiden tot een stijging van het aantal diefstallen op de werkvloer.”