managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bevolking ontvlucht Titicaca-regio

Posted by managing21 on augustus 3rd, 2007

Het Titicaca-meer in Bolivië is zo vervuild dat de bevolking de regio verlaat om elders te proberen overleven. Daardoor dreigen dorpen zoals Cohana helemaal ontvolkt te raken. De vervuiling is afkomstig uit steden langs rivieren zoals de Katari, Seco, Seque, Pallina en Jalaqueri, die in het Titicaca-meer, met een hoogte van 3.800 meter het hoogst bevaarbare meer van de wereld, uitmonden.

Cohana is een dorp met 350 families en haalt zijn levensmiddelen hoofdzakelijk uit het Titicaca-meer. “Maar de grote scholen vis zijn al geruime tijd verdwenen,” aldus Independent Online. “Tijdens het droge seizoen komen tonnen fless, blikken, plastiek zakken, farmaceutisch afval, versleten kledij en andere, niet nader identificeerbare rommel te voorschijn.”

In juni vorig jaar duidde de Boliviaanse regeren een groep experten aan om de situatie in Cohana Bay te onderzoeken. Zij brachten aan het licht dat het water bacteriën, virussen en parasieten bevatte en noemden de regio bijzonder zwaar vervuild. “De biologische activiteit heeft zwaar te lijden onder het gebrek aan zuurstof in het water van het meer,” voerden ze aan. “Daardoor kunnen ook de vissen ook niet overleven.”

Sommige dorpsbewoners klagen dat ook hun koeien minder melk geven. De kuddes moeten instaan voor de productie van de Queso Casero, een locale kaassoort die op de markten in La Paz wordt verkocht. Die productie is de belangrijkste inkomstenbron voor de bewoners van Cohana, maar de vervuiling van het meer en het grondwater zou de dieren besmetten met een leverinfectie, waardoor ze vermageren en minder melk geven.

Het wegvallen van al die inkomstenbronnen doen vele dorpsbewoners besluiten om weg te trekken en hun geluk te zoeken in Buenos Aires, 2.250 kilometer verder.