managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

ICT maakt werken en leven comfortabeler

Posted by managing21 on juli 9th, 2006

ICT-toepassingen heeft het werk van de meeste mensen aantrekkelijker gemaakt. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de universiteit van Tilburg. Ongeveer zestig procent van de ondervraagden zei dat ICT hen voordeel had opgeleverd. Bij hoger opgeleiden ligt dat cijfer zelfs op 66 procent. Opvallend is echter dat alle leeftijdscategorieën even positief staan tegenover ICT-toepassingen.

 

De meeste ondervraagden stelden dat de werkdruk door het invoeren van ICT-toepassingen gelijk is gebleven of gedaald is, vooral omdat ze meer informatiebronnen kunnen raadplegen en gemakkelijker gegevens kunnen analyseren. Lager opgeleiden vinden iets minder voordeel in ICT-toepassingen, maar ook zij blijven er positief tegenover staan. De ondervraagden vonden dat ICT ook het persoonlijke leven comfortabeler maakt. Wel verwachtte 54 procent van de ondervraagden dat de samenleving door ICT minder persoonlijk wordt en 46 procent stelde dat de maatschappij minder menselijk wordt.

De onderzoekers stelden dat het opvallend is dat elke leeftijdscategorie een even positieve instelling heeft tegenover ICT-oplossingen. “Ouderen zijn vooral de afgelopen twee jaar heel actief mee gaan doen,” benadrukken ze in De Volkskrant. De onderzoekers stellen dat ICT-toepassingen niet alleen in de wersfeer positief worden ervaren. “Ook in het onderhouden van contacten met vrienden en familie werkt het zeer bevorderlijk,” menen ze. “De ondervraagden gaven aan dat het aantal contacten toeneemt en ook de kwaliteit hiervan verbetert.”