managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Aardwarmte kan gigantische energiebron worden

Posted by managing21 on augustus 6th, 2007

Wetenschappers stellen dat de warmte in de aardkorst onder de Verenigde Staten meer dan voldoende energie kan leveren om in de Amerikaanse behoefte te voorzien, terwijl er nagenoeg geen impact op het klimaat en het leefmilieu zou zijn. Dat blijkt uit een studie van het Massachusetts Institute of Technology. Indien 40 procent van geothermale energie zou kunnen opgevangen worden, zou dat de Amerikaanse behoefte 56.000 keer overschrijden.

Volgens de onderzoekers zou een investering van 800 miljoen tot 1 miljard dollar nodig zijn om tegen 2050 meer dan honderd gigawatt aan geothermale energie op te wekken. Dat is evenveel als de gezamenlijke energieproductie van de 104 Amerikaanse kerncentrales. Wereldwijd zou geothermale warmte 250.000 keer meer energie kunnen leveren dan de wereldwijde behoefte.

Een Zwitsers en een Australisch bedrijf zijn volgens het persbureau Associated Press gewikkeld in een race om de eerste commerciële geothermale krachtcentrale te ontwikkelen. Daarbij wordt de warmte van de aardkorst gebruikt om water om te zetten in stoom, die op zijn buurt turbines zou doen draaien. “Het concept is eenvoudig, maar biedt gigantische mogelijkheden,” aldus nog het persbureau.

De onderzoekers geven echter toe dat er nog diverse problemen moeten opgelost worden. Het gevaar voor een aardbeving mag niet uitgesloten worden, zoals duidelijk werd bij experimenten van het Zwitserse bedrijf Geopower eind vorig jaar. Daarnaast is er ook de kostprijs. Het kost ongeveer 8 miljoen dollar om een geothermale bron op 4,5 kilometer diepte aan te boren. Een oliebron aanboren kost gemiddeld bijna 1,5 miljoen dollar.

Daarnaast verliezen aangeboorde geothermale bronnen – met een temperatuur van ongeveer 204 graden celcius – na enkele decennia hun warmte, zodat telkens elders nieuwe bronnen moeten geboord worden. Toch stelt het MIT dat een aantal van de technische problemen al zijn opgelost. De Verenigde Staten begonnen trouwens al tijdens de jaren zeventig met experimenten in Los Alamos, maar die werden wegens gebrek aan financiële middelen in 2000 stopgezet.

Door de stijging van de olie- en gasprijzen gaan er in de Verenigde Staten nu stemmen op om opnieuw meer te investeren in de zogenaamde hot rock technologie. Het Amerikaanse ministerie voor energie zegt echter geen verhoging te overwegen, hoewel het MIT-rapport gebruikt zal worden voor verdere studies. Bedrijven zoals Chevron, Exxon Mobil en American Electric Power zeggen het onderzoek te volgen, maar niet te investeren.

In Zwitserland werd al 51 miljoen dollar geïnvesteerd in de technologie, maar het boren is tijdelijk opgeschort en de officiële lanceringsdatum is van 2009 naar 2012 verschoven. Het water zou gebruikt worden om ziekenhuizen, openbare gebouwen en huizen te verwarmen, om vervolgens opnieuw in de aarde gepompt te worden. Een gelijkaardig project in de omgeving van de Australische stad Innamincka ligt twee jaar voor op de Zwitsers en zou tegen 2010 energie kunnen leveren.

Experts stellen dat hot rock energie onafgebroken kan opgewekt worden en niet afhankelijk is van zon of wind. Toch zal het volgens hen nog decennia duren vooraleer deze energie een volwaardig alternatief zal worden voor andere bronnen. Over honderd jaar zou de helft van de wereldwijde energiebehoefte voorzien kunnen worden door geothermale technologieën. Op dit ogenblik is dat amper 0,3 procent, meestal van warmwaterbronnen.

Verder wordt nog opgemerkt dat het aanboren van hot rock bronnen weliswaar vrij duur is, maar wel goedkoper operationeel gehouden kunnen worden. Volgens het MIT-rapport kan de technologie energie leveren aan concurrentiële prijzen en zouden hot rock bronnen goedkoper elektriciteit opwekken dan biomassa of zonnekracht.

Meer over energie en wonen