managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Japans gelijke kansenbeleid faalt

Posted by managing21 on augustus 6th, 2007

Hoewel Japan al meer dan twintig jaar een officieel gelijke kansenbeleid voert, blijken vrouwen het er nog altijd moeilijk te hebben om een succesvolle carrière uit te bouwen. In 2005 bleken vrouwen slechts 10,1 procent van alle Japanse managementbanen in te nemen. Twintig jaar eerder was dat 6,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de International Labor Organization (ILO).

Japan telt 27 miljoen werkende vrouwen. Dat is bijna de helft van de totale Japanse arbeidsbevolking. Toch hebben ze slechts 10,1 procent van alle leidinggevende functies in handen. “In de Verenigde Staten is dat 42,5 procent,” aldus nog de ILO. De oorzaak van dat verschil zou moeten gezocht worden in de Japanse werktradities, die het voor vrouwen bijna onmogelijk maken om een gezinsleven en een professionele carrière te combineren.

Volgens experts is er in Japan niet alleen sprake van vooroordelen tegenover vrouwen, maar is vooral de veeleisende Japanse bedrijfscultuur, waar een constante beschikbaarheid en inzet wordt geëist, een zware hindernis voor vrouwencarrières. “Vrouwen die aan een succesvolle carrière werken, blijken rond hun dertigste geblokkeerd te raken,” aldus de International Herald Tribune. “Dat is het ogenblik waarop ze aan kinderen beginnen.”

Dit kan volgens de Japanse overheid in de toekomst een groot probleem worden. “De Japanse geboortecijfers dalen immers aan een snel tempo en de Japanse populatie verouderd,” wordt er aangevoerd. “Japan kan het zich niet veroorloven dit vrouwelijk potentieel kwijt te raken. Daardoor dreigt het land de helft van zijn talent te verliezen.” De Japanse wet voorziet echter geen sancties voor de discriminatie van vrouwen op de werkvloer.

Japan staat op het vlak van gelijkheid op de werkvloer dan ook het laagste van de rijkste landen van de wereld. Uit een statistiek van vorig jaar stond Japan op een 42ste plaats van 75 onderzochte landen, juist boven Macedonië. Noorwegen voert de lijst aan. “Een aantal Japanse bedrijven is, gedwongen door het tekort aan beschikbare krachten, nu toch begonnen met het aanwerven van vrouwelijke kandidaten voor leidinggevende functies,” aldus de krant.