managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Doping heeft impact op imago sponsor

Posted by managing21 on augustus 7th, 2007

Negatieve publiciteit rond een sportevenement, zoals de dopingverhalen in het kader van de Ronde van Frankrijk, hebben wel degelijke een impact op de sponsor. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van het onderzoeksbureau MarketResponse. Volgens de onderzoekers krijgt een deel van de respondenten een negatiever beeld over een sponsor die betrokken raakt bij dopingproblematiek, al kan een adequate reactie veel goedmaken.

Wanneer een atleet verdacht wordt van het gebruik van stimulerende middelen, straalt dat volgens MarketResponse ook af op de sponsor. Zo zei één op drie respondenten door die problematiek ook een negatiever beeld te krijgen van de sponsor. Eén kwart zegt zelfs minder producten of diensten af te nemen als geconstateerd is dat het team of de atleet stimulerende middelen gebruikt heeft.

Volgens MarketResponse is een adequate reactie van groot belang voor het imago van de sponsor. “Vier op de tien respondenten zei geen producten van de sponsor meer te zullen afnemen, wanneer die na het vaststellen van een dopinggeval geen actie onderneemt,” aldus het magazine Communicatie Online. “Meer dan één op vijf respondenten vindt dat de sponsor zich zou moeten terugtrekken.”

Andere respondenten waren van mening dat de sponsor de gedopeerde atleet moet ontslaan en onderzoeken of de feiten met de werkelijkheid kloppen. Bijna de helft van de respondenten is trouwens van mening dat een sponsor erop toe moet zien dat een team of atleet geen stimulerende middelen gebruikt. Als het gebruik van stimulerende middelen wordt geconstateerd, vindt driekwart dat de sponsor geen blaam treft.

De ondervraagden stonden in het algemeen wel positief tegenover bedrijven die grote internationale sportevenementen sponsoren. Tachtig procent van de respondenten kan zich achter deze sponsoringprojecten scharen. Men vindt dat een organisatie daarmee zijn betrokkenheid bij de maatschappij toont.