managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Oude liefjes worden uit foto gehaald

Posted by managing21 on augustus 8th, 2007

Digitale fotografen zullen in de toekomst onvolkomenheden of storende elementen uit hun beelden kunnen wegwerken. Daarvoor hebben onderzoekers van de Carnegie Mellon University een algoritme ontworpen dat op zoek gaat naar gelijkaardige beelden in online fotobestanden, zoals Flickr. Het algoritle zoekt daarbij naar overeenkomende lichtbronnen, cameraposities en de compositie van de foto.

“Op die manier zullen digitale fotografen bijvoorbeeld storende auto’s uit een landschap kunnen wegwerken of zelfs een gewezen liefje kunnen wissen uit een gekoesterde foto,” aldus de onderzoekers James Hays en Alexei Efros tegenover BBC News. Bij het ontwikkelen van hun algoritme maakten ze gebruik van een Flickr-databank met 2,3 miljoen beelden. De correctie gebeurt op basis van twintig meest gelijkende beelden.

Uit de eerste tests is volgens James Hays gebleken dat de aangebrachte wijzigingen bij slechts 30 procent van de beelden konden worden opgemerkt. Omgekeerd kunnen ook elementen aan een foto toegevoegd worden. De onderzoekers stellen dat hun toepassing het mogelijk maakt om bij die composities toch een werkelijkheidsgevoel te behouden. Het is de bedoeling om een databank uit te bouwen die voor iedereen toegankelijk is.