managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrouwen zijn nog geen investeerders

Posted by managing21 on augustus 22nd, 2007

Vrouwen mogen in het bedrijfsleven weliswaar stilaan het glazen plafond doorbreken, maar op het gebied van investeringen blijft er nog altijd een grote kloof te bestaan met mannen. Dat zegt Jennifer Openshaw, auteur van het boek ‘The Millionaire Zone’. Volgens Openshaw zijn vrouwen helemaal niet actief op het gebied van investeringen of zijn hun investeringsprojecten veel te conservatief.

Volgens Openshaw heeft deze kloof in eerste instantie te maken met opleiding. “Er wordt tijdens de opvoeding tot vrouw weinig aandacht besteed aan materies zoals investeren,” voert ze aan. “Uit onderzoek van het Oppenheimer Funds is gebleken dat 76 procent van de ondervraagde vrouwen aanvoert tijdens hun opvoeding graag meer geleerd te hebben over het investeren.”

Daarnaast voert Openshaw aan dat vrouwen ook geen ervaring opdoen met investeringen. “In het gezin is het niet de vrouw die de drijvende kracht is achter investeringen die worden overwogen of gedaan,” aldus de auteur. “Daarnaast is er ook de angst. Volgens een onderzoek van Allianz Bank zegt 90 procent van de ondervrouwen te vrezen dat ze met verkeerde investeringen alles zullen kwijtraken.”

Maar er is volgens Openshaw ook een duidelijke kloof met beleggingsadviseurs. “Dat zijn meestal mannen en die zijn ook vooral gericht op de omgang met andere mannen” zegt ze. “Die adviseurs drukken zich meestal in hun jargon uit en ze hebben de neiging vrouwen te vertellen wat die willen horen. Ze willen vrouwen op hun gemak stellen in plaats van de praten over de mogelijke oppurtiniteiten.”

Openshaw stelt echter dat het ook voor vrouwen belangrijk is dat ze met investeringen uit de voeten kunnen. “We leven nu eenmaal langer,” aldus de auteur. “Door overlijdens of echtscheidingen zullen vrouwen verplicht worden om meer tijd te investeren in de controle over hun financiële toekomst. Op termijn zal tachtig tot negentig procent van alle vrouwen er op een dag financieel alleen voorstaan.”

Maar volgens Openshaw is er echter ook goed nieuws. “Uit het onderzoek van Allianz Bank is gebleken dat vrouwen zich meer vertrouwd voelen met beleggen en investeren,” zegt ze. “Iets minder dan de helft van alle ondervraagde vrouwen zegt een al dan niet grote kennis te hebben van het investeren.” Bovendien leggen vrouwen volgens Openshaw veel minder ego in hun beleggingen en zullen ze daardoor betere resultaten boeken.