managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Afgekeurde producten op online veilingen

Posted by managing21 on augustus 22nd, 2007

Veel afgekeurde of teruggeroepen producten vinden via online verkoopsites alsnog een nieuwe koper. Dat zegt de Amerikaanse kinderpsychologe Keri Brown Kirschman, verbonden aan de University van Dalton. Door deze praktijken wordt de gezondheid van kinderen volgens Kirshman in gevaar gebracht. Ze stuurt dan ook aan op extra beschermende maatregelen.

“De onderzoekers wijzen erop dat een website zoals eBay weliswaar verbiedt dat afgekeurde producten via hun kanaal verkocht worden,” aldus FoxNews. “Maar het bedrijf blijkt geen voldoende middelen te kunnen inzetten om te controleren of dat verbod ook wordt nageleefd.” Kirschman volgde 141 teruggeroepen producten tijdens een periode van dertig dagen en vond die terug bij 144 online veilingen. Ongeveer 70 procent van de producten werd verkocht.”

Zelfs ervaren eBay-gebruikers blijken zich volgens Kirschman niet bewust te zijn van het verbod. “Anderen willen gewoon niet meewerken,” voert ze aan. “Maar deze studie zou duidelijk moeten maken dat er dringend meer gedaan moet worden om de verspreiding van dergelijke gevaarlijke producten tegen te gaan. Ook ouders moeten zich heel goed bewust zijn van het probleem.”