managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

België heeft povere merknaam

Posted by managing21 on juli 11th, 2006

België heeft een matige merknaam. Het land doet volgens specialisten niet voldoende om zich als een eenheid in het buitenland te promoten. Wallonië en Vlaanderen zijn volgens experts in het buitenland onbekende begrippen en ze voegen er aan toe dat afzonderlijke campagnes van de verschillende landsgedeelten dan ook weinig aarde aan de dijk brengen. Op dat vlak heeft België volgens hen nog een hele achterstand op te halen tegenover andere middelgrote West-Europese landen, zoals Nederland of Zwitserland. 

“De Belgische merknaam wordt constant benadeeld door de kloof tussen Wallonië en Vlaanderen,” merkt Brand Channel op. “De taalproblemen hebben niet alleen diverse regeringen doen vallen, maar maken het dikwijls onmogelijk om gezamenlijke promotieprojecten voor het land op te zetten.” Bij Amcham Belgium, de Belgische tak van de Amerikaanse Chamber of Commerce, stelt Marcel Claes dat België geen goed werk aflevert bij het verkopen van zichzelf in het buitenland.

Claes wijst daarbij op het negatieve effect van de afzonderlijke buitenlandse handelsmissies van de drie Belgische regio’s en de onderlinge gevechten om buitenlandse investeerders aan te trekken. “Door afzonderlijk op te treden, zwakken ze het imago van België af,” aldus de topman van Amcham Belgium. “Vorig jaar werd een federale missie naar China onmiddellijk gevolgd door een Vlaamse delegatie. Dat brengt de mensen in verwarring.” Omdat de regionale overheden verantwoordelijk zijn voor de promotie van buitenlandse investeringen, is het voor de federale overheid volgens hem steeds moeilijker om geld te besteden aan grote Belgische promotiecampagnes.

Peter Janssen, directeur van het Vlerick Brand Management Center, heeft een positiever beeld. “België heeft een hogere merkwaarde dan Coca-Cola,” voerde hij aan. “Maar we moeten wel zoeken naar meer synergieën en een meer geïntegreerde merkbenadering nastreven.” Maar hij geeft wel toe dat België het met zijn verschillende talen, regio’s en identiteiten moeilijker heeft dan andere landen.

Jean-Pierre Baeyens, docent aan de Solvay Business School, stelt dat Brussel dankzij de Europese Unie en de Nato een grotere identiteit heeft dan België. Maar hij voegt er aan toe dat België ook niet als een merknaam wordt gehanteerd. “Er is een steeds verdere trend naar federalisering, waardoor België steeds minder en minder betekent,” aldus Baeyens. “De federale overheid heeft minder geld ter beschikking voor nationale marketingcampagnes. België heeft een duidelijke en financieel sterke merkstrategie nodig. Daar moeten alle partijen van overtuigd worden.”

Simon Anholt, auteur van ‘Brand America: The mother of all brands’ zegt echter dat het Belgisch merk een wereldwijd schandaal is. Volgens hem is de Belgische merknaam 456 miljard dollar waard of ongeveer 43.864 dollar per inwoner. Andere middelgrote West-Europese landen komen volgens hem aan merkelijk hogere bedragen. Zo heeft Nederland volgens Anholt een waarde van 792 miljard dollar of 48.762 dollar per inwoner. Zwitserland heeft een waarde van 558 miljard dollar of 75.621 dollar per inwoner.

Anholt is van mening dat België wel degelijk een merknaam heeft, terwijl Vlaanderen en Wallonië dat niet hebben. “De toeristische industrie wordt verplicht om de naam België te vermijden en in plaats daarvan onbekende namen te gebruiken,” voerde hij nog aan. “Op die manier wordt de Belgische merknaam weggegooid.”