managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

ICT-bedrijven hebben weinig vertrouwen in beveiliging

Posted by managing21 on juli 11th, 2006

De meerderheid van de ICT-bedrijven hebben geen vertrouwen in de beveiliging van hun internet IT-structuur. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Deloitte. Bovendien maakt meer dan tachtig procent van de bedrijven zich zorgen over het IT-gedrag van hun medewerkers. Toch blijkt dat het merendeel van de betrokken bedrijven geen voldoende inspanningen doet om aan dat veiligheidsrisico iets te veranderen. Amper vier procent zegt zich voldoende gewapend te hebben tegen dergelijke incidenten. 

“Meer dan de helft van ICT-bedrijven hebben de voorbije twaalf maanden melding gemaakt van veiligheidsproblemen,” aldus Deloitte. “Dit zou in één op de drie gevallen tot belangrijke financiële verliezen hebben geleid. Bovendien blijkt dat de helft van de bedrijven van binnenuit werden aangevallen.” Deloitte noemt deze vaststelling geen verrassing, gezien de groeiende populariteit van mobiele toestellen zoals memory cards, die veelvuldig gebruikt worden om grote hoeveelheden vertrouwelijke gegevens op te slaan.

De onderzoekers stellen dat vele bedrijven de nood aan beveiliging onderschatten. “De meeste bedrijven beseffen dat veiligheidsaanvallen tot financiële verliezen kunnen leiden, maar bijkomende factoren zoals reputatieverlies, ontevreden klanten en een verlies aan productiviteit worden dikwijls over het hoofd gezien,” aldus nog Deloitte. De onderzoekers stellen daarbij dat amper 48 procent van de ICT-bedrijven een globaal noodplan heeft dat de continuiteit van het bedrijf moet garanderen in geval van incidenten. “Dat is opmerkelijk lager dan het gemiddelde van andere sectoren,” stipt Deloitte aan.

“Gestructureerde veiligsheidmaatregelen zijn misschien geen bron van een duurzame competitiviteit, maar ze zouden een onderdeel moeten vormen van elke degelijk geleide onderneming van de 21ste eeuw,” menen de onderzoekers. “Amper vier procent van de ondervraagde ICT-bedrijven is van mening dat ze voldoende inspannigen doen om de veiligheid te garanderen.” Iets meer dan de helft van de bedrijven noemt budgetbeperkingen als belangrijkste redenen om veiligheidsmaatregelen achterwege te laten.

Deloitte voert aan dat de grotere kwetsbaarheid van de sector betekent dat beveiliging niet langer een kleiner detail is dat aan de IT-afdeling mag overgelaten worden, maar een onderdeel van een fundamentele bedrijfsstrategie.