managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Roddels belangrijk voor managers

Posted by managing21 on augustus 22nd, 2007

Roddels bij de koffieautomaat hoeven helemaal niet negatief bestempeld te worden. Dat is de conclusie van het Amerikaanse adviesbureau Steelcase. De manier waarop nieuws binnen het bedrijf circuleert – zowel formeel als informeel – kan volgens de onderzoekers leiden naar de beste manier om bedrijfscommunicatie op te bouwen. Vooral jonge medewerkers blijken allerlei berichten over het bedrijf rond te sturen.

Volgens 64 procent van de ondervraagden wordt er op de werkvloer over het bedrijf geroddeld. Bovendien zegt 76 procent dat de berichten die daarbij worden rondgestuurd in veel gevallen ook accuraat is. Volgens Steelcase kunnen er op elke werkvloer mensen aangewezen worden die ervoor zorgen dat deze roddels tot stand komen, terwijl anderen ervoor zorgen dat het nieuws ook de ronde doet.

Managers doen er volgens Steelcase goed aan om deze bronnen en verspreiders te achterhalen. “Dit zijn immers medewerkers die heel goed weten wat er in het bedrijf aan de hand is en waarop men beroep kan doen om de nodige feedback te krijgen,” aldus de onderzoekers. “Op die manier kan het management erin slagen heel bruikbare informatie te verzamelen.”

De roddels worden volgens Steelcase meestal verspreid door de jongere medewerkers. “Slechts 9 procent van de ondervraagden tussen 18 en 24 jaar zegt dergelijk nieuws voor zich te houden,” voeren de onderzoekers aan. “Bij werknemers tussen 55 en 64 jaar stijgt dat tot 48 procent. Jongere werknemers hebben dan ook totale andere verwachtingen. De zoeken veel meer naar informatie over hun bedrijf.”

De roddel blijft ook niet langer beperkt tot de omgeving van de koffiemachine. “Ongeveer 10 procent zegt dergelijke informatie te verspreiden via e-mail of instant messenger, terwijl 33 procent dat gewoon aan het bureau van een collega doet,” wordt er opgemerkt. Bij 59 procent van de bedrijven is e-mail trouwens ook de meest populaire manier om formele communicatie te voeren met de medewerkers.