managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Britse e-mail marketing groter dan direct mail

Posted by managing21 on augustus 23rd, 2007

In Groot-Brittannië heeft e-mail marketing op het gebied van volume voor het eerst direct mail voorbij gestoken. Dat blijkt uit cijfers van de Email Marketing Council van de Britse Direct Marketing Association. Het volume aan e-mail marketing is volgens het rapport op één jaar tijd met 52 procent gestegen. Bovendien worden ook minder commerciële e-mails geweigerd.

Uit de studie van de Email Marketing Council is gebleken dat de uitgaven aan direct mail weliswaar zijn gestegen, maar dat het verzonden volume tijdens het voorbije jaar duidelijk is gedaald. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met het feit dat er steeds meer gewerkt wordt met multichannels-campagnes en doelgroepen ook meer gericht worden benaderd.

De sector van e-mail marketing is van mening dat de volumes ook in de toekomst met ongeveer één derde zullen blijven groeien. Volgens 42 procent van de ondervraagde e-mailverzenders heeft het succes van de sector te maken heeft dat het medium gerichte campagnes mogelijk maakt, terwijl 33 procent daarvoor verwijst naar het productaanbod en 25 procent gewag maakt van goede creatieve campagnes.

“Uit de studie is gebleken dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar nog slechts 2 procent van de commerciële e-mails terugkeert zonder de bestemmeling bereikt te hebben,” aldus het magazine DM Europe. “Tijdens het eerste kwartaal was dat nog 6 procent.”