managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

GSM Association maakt tarieven bekend

Posted by managing21 on juli 11th, 2006

De Europese mobiele operatoren hebben hun internationale roamingtarieven – de bedragen die ze aan elkaar vragen voor de toegang op hun netwerken – op het internet geplaatst. Daarmee proberen ze zich te verweren tegen de druk van Europees mediacommissaris Viviane Reding, die het Europees telefoneren gevoelig goedkoper moet maken. 

Op de website www.roaming.gsmeurope.org kunnen inwoners van de Europese Unie bekijken met welke operatoren ze in het buitenland best kunnen werken. Op de website van de GSM Association, die ongeveer 700 Europese mobiele operatoren verenigt, kan de verbruiker per aanbieder in zijn thuisland bekijken met welke operatoren hij in het buitenland het best kan werken.

De mobiele operatoren verzetten zich tegen de plannen van Viviane Reding om de internationale gsm-tarieven in Europa gevoelig te doen dalen. “Om te anticiperen op een eventuele opgelegde prijsverlaging, hebben vele operatoren de voorbije maanden hun roamingtarieven al teruggeschroefd,” stipt de Duitse krant Die Welt aan. “Maar volgens de Europese Commissie zijn tachtig procent van de prijzen onveranderd gebleven en in zes procent was er zelfs sprake van een prijsstijging.”