managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Specialistentekort kost Duitsland twintig miljard

Posted by managing21 on augustus 24th, 2007

Het gebrek aan specialisten en wetenschappelijk opgeleide arbeidskrachten kost de Duitse economie minstens twintig miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Economisch Onderzoek uit Keulen. De onderzoekers stellen daarbij dat dit bedrag gelijk staat met één procent van het Duitse bruto binnenlandse product. De Duitse regering werkt aan een aantal initiatieven om die kloof te dichten.

De onderzoekers wijzen erop dat er in Duitsland tegen 2014 een tekort zal zijn aan 95.000 ingenieurs en 135.000 wetenschappers. De Duitse regering wil dat proberen op te vangen door jongeren te stimuleren om te kiezen voor het hoger onderwijs. Op dit ogenblik tellen de Duitse universiteiten en hogescholen amper twee miljoen studenten, op een totale bevolking van 83 miljoen eenheden.

Daarnaast wil de Duitse regering de talloze Duitse onderzoekers die in het buitenland actief zijn, terug naar het moederland halen. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en ingenieurs zou de Duitse overheid ook kunnen aanzetten om zijn grenzen meer open te stellen voor buitenlandse investeerders. Die moeten op dit ogenblik immers vijf nieuwe banen creëren en een minimumbedrag van 500.000 euro investeren.