managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Arsenicum groter probleem dan gedacht

Posted by managing21 on september 3rd, 2007

Arsenicum vormt een toenemende bedreiging voor de wereldgezondheid. Dat zegt de World Health Organisation (WHO). Tijdens een congres van de Britse Royal Geographical Society benadrukten vertegenwoordigers van de organisatie beseffen grote groepen mensen immers niet dat zij grote hoeveelheden van het chemisch product binnenkrijgen. Het gif komt ook via het water in het voedsel terecht en de verspreiding van de chemicaliën blijkt een grotere omvang te hebben dan voorheen werd gedacht.

“De meeste landen hebben wel een waterbron met gevaarlijk hoge waarden arsenicum, dat is bekend, maar nu pas realiseren we ons de omvang van het probleem,” benadrukte WHO-adviseurs Alan Smith. Vooral India en Bangladesh zouden worden getroffen. Men is er voor zijn drinkwatervoorziening immers afhankelijk van grondwater dat een te hoog arsenicumgehalte heeft. Dat kost jaarlijks talloze mensen het leven.

Het probleem is volgens de onderzoekers echter groter dan wordt gedacht. In totaal zouden bijna 140 miljoen mensen in zeventig landen worden bedreigd. Het gif is ook gevonden in Westerse landen en activiteiten als mijnbouw kunnen eveneens leiden tot verontreiniging, aldus de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat er dan ook meer aan het probleem moet worden gedaan dan alleen het testen van het water en het in kaart brengen van de gebieden waarin het voorkomt.

Arsenicum kan longziekten en kanker veroorzaken, zelfs lang nadat mensen gestopt zijn met het drinken van vervuild water. Er is volgens onderzoekers nu een verband aangetoond tussen arsenicum in water en in voedsel, met name in gebieden met irrigatielandbouw. Tientallen miljoenen mensen krijgen via hun drinkwater meer arsenicum binnen dan de toegestane bovengrens van de World Health Organisation.