managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Affakkelen kost 40 miljard dollar per jaar

Posted by managing21 on september 3rd, 2007

Energieproducenten verspillen jaarlijks veertig miljard dollar met het affakkelen van aardgas dat vrijkomt bij oliewinning. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Wereldbank. Het affakkelen van gas draagt volgens onderzoekers van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration bovendien bij aan de klimaatverandering, omdat die activiteit jaarlijks 400 miljoen toen kooldioxide in de atmosfeer uitstoot.

Het onderzoek schat dat vorig jaar 5,5 procent van de wereldwijde gasproductie verloren ging aan affakkelen. Vorig jaar werd ongeveer 168 miljard kubieke meter aardgas afgefakkeld, in 2002 was dat nog 146 miljard kubieke meter. Producenten in Rusland en Nigeria zijn volgens het rapport de grootste verspillers. Producenten zouden er volgens de Wereldank beter aan doen om het gas op te vangen en in vloeibare vorm verkopen.

“Veel olieproducenten zijn het daarmee eens,” aldus het persbureau IPS. “Zij wijzen er echter op dat de overschakeling vraagt om grote investeringen, vooral op afgelegen locaties. Regeringen doen volgens de sector bovendien vooralsnog niet veel moeite om de overstap aan te moedigen door belastingvoordelen toe te kennen en andere maatregelen te nemen die investeren gemakkelijker maken. In landen als Nigeria zouden corruptie en onveiligheid bovendien de vooruitgang hinderen.”

“Affakkelen is niet alleen schadelijk voor het milieu omdat het bijdraagt aan de opwarming van de aarde,” aldus Bent Svensson, manager van de Wereldban. “Het is ook een grote verspilling van een zuiverder vorm van energie die gebruikt zou kunnen worden om elektriciteit op te wekken in arme landen. Alleen al in Afrika wordt jaarlijks veertig miljard kubieke meter gas verbrand bij oliewinning. Als dat efficiënt gebruikt zou worden, kon daarmee de helft van de elektriciteit worden opgewekt die het continent nodig heeft.”