managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bedrijven leggen nadruk op gezondheid

Posted by managing21 on september 4th, 2007

Werkgevers bemoeien zich steeds meer met de gezondheid van hun personeel. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers en bij het beoordelingsgesprek staat de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel nadrukkelijk op de agenda. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van HR Praktijk. Bovendien worden medewerkers ook aangezet tot gezond gedrag tijdens de werktijd.

Een kleine meerderheid van de bedrijven spreekt medewerkers ook daadwerkelijk aan op ongezond gedrag tijdens werktijd. Aanmerkelijk terughoudender is men ten aanzien van ongezond gedrag buiten werktijd, want daar durft slechts 24 procent daar kritisch over te zijn. Bijna de helft van de respondenten geeft overigens aan dat het verzuim de afgelopen twee jaar is afgenomen. Wel lag het gemiddelde verzuimpercentage bij grotere organisaties beduidend hoger dan bij kleinere

Uit de enquête blijkt verder dat gezondheid steeds vaker deel uitmaakt van het beoordelingsgesprek met de medewerker. Het merendeel van de ondervraagden was ook van oordeel dat maatregelen van het overheid het ziekteverzuim ook kunnen doen afnemen, maar toch durven bedrijven het niet goed aan om stimulansen zoals beloningen voor een laag verzuim door te voeren. Er zijn wel Nederlandse bedrijven die loonsverhogingen geven aan werknemers die stoppen met roken.