managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Burgerjournalistiek is ecclectisch

Posted by managing21 on september 12th, 2007

Burgerjournalisten zouden hun nieuwsagenda heel anders invullen dan professionele redacteurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. De meeste aandacht van de burgerjournalistiek gaat naar andere onderwerpen dan de topitems die in de traditionele media worden behandeld. Bovendien blijken in de burgerjournalistiek ook meer onderwerpen aan bod te komen. Toch blijken de traditionele media in een kwart van de bekeken artikels de bron van een verhaal in de burgerjournalistiek te zijn.

Het Pew Research Center vergeleek de hoofdthema’s van de traditionele media met websites zoals Redditt, Digg en Del.icio.us, die door de gebruikers zelf gevoed worden. “Daaruit bleek duidelijk dat gebruikers fundamenteel andere interesses hebben dan traditionele journalisten,” stippen de onderzoekers aan. “Zeven van de tien verhalen van de burgerjournalistieke sites kwamen van weblogs en websites die niet op de nieuwsactualiteit zijn gericht. Slechts 5 procent van alle verhalen waren een overlapping met de tien meest gecoverde verhalen uit de traditionele media.”

“In een periode dat in de Verenigde Staten vooral Irak en de migratiewet de hoofdlijnen van het nieuws waren, bleken de internetgebruikers vooral geïnteresseerd te zijn in de lancering van de iPhone en het nieuws dat Nintendo als bedrijf groter was geworden dan Sony,” aldus het Pew-rapport. Deze technologie-gerichtheid is volgens de onderzoekers wellicht in grote mate te wijten aan het feit dat het early adopters waren die grote steunpilaren waren van de beweging van de user-generated-content.

“Burgerjournalisten zijn duidelijk meer ecclectisch ingesteld, want ze maken een mix van geruchten, roddels, propaganda en nieuwsverhalen,” stipt het rapport aan. Op de websites van Digg en Del.iou.us was 40 procent van de meest populaire artikelen afkomstig uit de technologiesector, gevolgd door lifestyle. Bovendien blijken deze websites allerlei verhalen te brengen, terwijl de klassieke media zich in belangrijke mate beperken tot het uitdiepen van één enkel verhaal. “De gebruikers blijken graag van veel onderwerpen een klein beetje af te weten.”

Artikels uit de traditionele nieuwsmedia vormden nog wel 25 procent van verhalen die door de gebruikers werden aangebracht. Slechts 1 procent bestond uit originele verhalen.