managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Internet is sentimenteel

Posted by managing21 on september 18th, 2007

Internetters kunnen online hun emoties goed overbrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse psychologe Daantje Derks. Ze stelt daarbij dat emoticons er goed in slagen om de ontbrekende niet-verbale informatie te vervangen. Volgens Derks lijken emotionele communicatie online en offline verrassend veel op elkaar. Een online knipoog kan dan ook doel treffen.

Internet wordt vaak vereenzelvigd met onpersoonlijke communicatie, maar dat is volgens Daantje Derks een vergissing. “Emoticons en niet-verbale communicatie hebben veel met elkaar gemeen,” stipt ze aan. “Mensen laten hun emoties makkelijker zien aan vrienden dan aan onbekenden. Hetzelfde geldt in het internetverkeer. Ook daar worden in contacten met vrienden meer emoticons gebruikt dan in contacten met onbekenden.

“De meest genoemde redenen voor het gebruik van emoticons is het uiten van emoties, het kracht bijzetten van een boodschap en het uiten van humor,” aldus nog Daantje Derks. “De ontvangers noemden in grote lijnen dezelfde motieven. De boodschap komt dus in veel gevallen goed over.” In tegenstelling tot wat velen denken, treft een online knipoog wel degelijk doel.