managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Informatici staan onder dubbele stress

Posted by managing21 on september 18th, 2007

Informatici zijn continu op zoek naar het wankele evenwicht tussen probleemgerichtheid en persoonlijke emotie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Canadese Richard Ivey School of Business. Veel informatici gaan volgens de onderzoekers gebukt onder emotionele druk om te voldoen aan de verwachtingen van hun werkomgeving. Ze moeten hun kennis actueel houden, maar ook acute problemen oplossen.

Informatici moeten volgens de onderzoekers hun kennis continu bijschaven om met nieuwe ict-investeringen en innovaties overweg te kunnen. Tegelijkertijd wordt echter directe actie van ze verwacht bij het oplossen van acute problemen. Om bij die werkdruk stand te houden, laten veel informatici zich volgens de onderzoekers bij problemen steeds meer leiden door hun emotie.

In plaats van de problemen aan te pakken, gaan informatici op zoek naar morele steun, proberen ze de problemen vanuit een ander perspectief te bekijken, verdringen ze de problemen door aan andere zaken te denken of accepteren ze dat er niets aan gedaan kan worden. Informatici hebben volgens de onderzoekers blijkbaar het gevoel dat ze niets kunnen doen aan de oorzaak van de onafhoudende stress.

Naast het oplossen van actuele problemen, voelen veel informatici de druk om hun kennisniveau continu bij te schaven. Informatica is volgens de onderzoekers namelijk minder lang houdbaar dan kennis in andere sectoren, waardoor er minder kan geprofiteerd worden van geaccumuleerde kennis. De dreiging van kennisachterstand kan leiden tot ziekteverlof, burn-out en de wens om uit het beroep te stappen.