managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Informatica-risico’s zijn voor management

Posted by managing21 on september 21st, 2007

Informatica-gevaren moeten door het absolute topmanagement behandeld worden. De problemen zijn immers veel te belangrijk om ze over te laten aan de informatica-afdeling. Dat is de conclusie van een rapport van het marktonderzoek Gartner. Volgens de onderzoekers zijn nog teveel bedrijven niet voldoende uitgerust of voorbereid om dergelijke risico’s te controleren. Gartner stelt dat problemen met informatica nochtans kunnen leiden tot een financieel verlies en een achteruitgang van de concurrentiekracht.

“IT-systemen zijn zozeer in de bedrijfsstructuur geïntegreerd dat systeemproblemen desastreuze consequenties kunnen hebben voor de onderneming,” aldus Gartner. “Inmiddels is technologie al verantwoordelijk voor tien tot twintig procent van de belangrijkste gevaren die een bedrijf kunnen bedreigen. In eerste instantie gaat het om de beschikbaarheid van de technologie, maar ook toegang, accuraatheid of de flexibiliteit spelen een belangrijke rol in het functioneren van een bedrijf.”

“Bedrijven die het gevaar van informatica-risico’s niet erkennen, geven blijk van kortzichtigheid,” aldus nog Gartner. “Hoewel informatica in het bedrijfsleven gemeengoed is geworden, zijn nog altijd veel ondernemingen zich niet bewust van de mogelijke gevaren die hen daarbij bedreigen. Het gaat trouwens veel verder dan financieel verlies, want door een gebrek aan voldoende veiligheidsmaatregelen, hebben overheden zich in het verleden al verplicht gezien een aantal regels op te leggen, wat de flexibiliteit van de bedrijven beknot.”