managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Klant verantwoordelijk voor elektronische bankproblemen

Posted by managing21 on september 21st, 2007

De grootste bedreiging voor de elektronische systemen van financiële instellingen zijn individuele fouten die mensen maken. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau Deloitte. Klanten vormen volgens Deloitte de zwakke schakel die virussen, wormen en hacking-aanvallen op de ICT-systemen van financiële instellingen mogelijk maken. Ook outsourcing vormt een onderdeel van het probleem.

De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de onderzochte bedrijven het voorbije jaar met externe veiligheidsproblemen waren geconfronteerd. Meestal gaat het om virussen en wormen, spam-aanvallen en aanvallen die rechtstreeks op de klant zijn gericht. “De gemeenschappelijke factor in al deze problemen is de individuele gebruiker,” voert Deloitte in zijn rapport aan.

“Men kan dan nog het beste technische systeem hebben opgebouwd, maar zolang men de gebruiker niet duidelijk maakt hoe op welke manier hij daarmee moet omgaan, zullen die nooit efficiënt werken,” stippen de onderzoekers. “De meeste bedrijven erkennen dat klantenbeveiliging een groot probleem is, maar twee op drie bedrijven zeggen daarvoor de verantwoordelijkheid niet te willen nemen. Die taak is volgens hen veel te omslachtig.”

Ook outsourcing en samenwerking met externe partijen vormen volgens de onderzoekers een onderdeel van het probleem. “Samenwerking met derden houdt altijd risico’s in,” aldus de onderzoekers. “Maar volgens het publiek en de media ligt de fout steeds bij de financiële instelling, ook al zijn de problemen ontstaan bij de partner.” De onderzoekers voeren aan dat al deze veiligheidsproblemen niet snel uit de wereld zullen zijn, want weinig bedrijven hebben daarrond een echt beleid uitgebouwd.