managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Duurzaam ondernemen is geen eigenbelang

Posted by managing21 on oktober 2nd, 2007

Steeds meer bedrijven claimen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Ze krijgen daarbij echter veelal de kritiek dat ze dit alleen maar doen uit eigenbelang, maar Amerikaanse wetenschappers spreken dit tegen. Uit hun wereldwijd onderzoek zou moeten blijken dat bedrijven bij een streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel vanuit economische als niet-economische beweegredenen vertrekken.

“Begin dit jaar ondertekenden 2.900 vertegenwoordigers van bekende merkfabrikanten het United Nations Global Compact,” aldus het magazine California Business Review. “Daarmee verplichten ze zich om voortaan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven.” Maar volgens critici koesteren veel van de ondertekenaars alleen maar nobele intenties en vertrekken ze vooral vanuit eigenbelang.

Dit laatste wordt echter door een aantal Amerikaanse wetenschappers tegengesproken. Ook zij hadden verwacht dat bedrijven vooral een businesscase-benadering zouden hanteren, waarbij ze alleen iets doen als er geld mee te verdienen valt. In die benadering is maatschappelijk verantwoord ondernemen puur gericht op eigenbelang, niet op het belang van de buitenwereld en wordt er pas geageerd als de druk van activisten te groot wordt.

Daar tegenover staat een social-valuesbenadering, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid voorop staat en niet-economische factoren de strategie bepalen. In praktijk bleek volgens de onderzoekers dat de meeste bedrijven een syncretic stewardship hanteren, een mengvorm van deze twee eerdere benaderingen. “Daarbij is er begrip voor het feit dat verschillende groepen stakeholders uiteenlopende of zelfs conflicterende belangen kunnen hebben,” wordt er opgemerkt.

“In de ontwikkeling naar duurzaam ondernemen doorlopen veel bedrijven een zichzelf versterkend proces,” aldus de onderzoekers. “Naarmate een bedrijf beter bekendstaat om zijn maatschappelijk gedrag, trekt het meer managers en werknemers aan die duurzaam ondernemen heel belangrijk vinden. Die dragen het maatschappelijk verantwoord ondernemen op hun beurt ook weer uit.”